Innowacyjność Subregionu Łomżyńskiego

W związku z pracami nad zakresem Planu Rozwoju Innowacji na terenie Subregionu Łomżyńskiego , Łomżyńskie Forum Samorządowe zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw, samorządu, uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką innowacji do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie.

Celem badania jest diagnoza oczekiwań odnośnie kierunków i rodzaju działań, które należy zawrzeć w Planie Rozwoju Innowacji a Państwa opinia wpłynie na propozycję działań pobudzających przedsiębiorczość, kreatywność  i innowacyjność w wymiarze społecznym i gospodarczym.

Uzupełnienie ankiety nie potrwa dłużej niż 10 minut.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas.